preloader

Introducere

www.detoxdelivery.ro  este site-ul oficial al companiei DETOX DELIVERY S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în județul Dâmbovița, orașul Târgoviște, str. Aleea Grivița 7, avand număr de înregistrare J15/270/2009, C.U.I: / CIF 39199708, prin intermediul căruia sunt oferite serviciile companiei. 

Folosirea site-ului www.detoxdelivery.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe site – cu excepţia comenzilor care sunt în curs de executare, ce se vor duce la bun sfârşit în condiţiile aplicabile la momentul acceptării comenzii. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. 

Accesând şi navigând pe acest site, uitilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului. 

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la serviciile companiei precum şi acces la aceste servicii, prin comandarea lor de către utilizatori. 

Compania oferă clienţilor săi acces facil la informaţii cu privire la diferitele produse ce pot fi utilizate în urmarea unui program de detoxifiere prin intermediul sucurilor naturale presate la rece precum şi asistenţă în identificarea programului de detoxifiere cel mai bine pliabil nevoilor personale. Totodată, compania pregăteşte şi livrează clienţilor săi produsele incluse în programul de detoxifiere agreat, în condiţiile stabilite în prezentul Document, precum şi sucuri de fructe naturale, pregătite pe baza comenzilor individuale ale clienţilor. Toate produsele pregătite pentru programele de detoxifiere alese de clienţii companiei sunt individualizate în raport cu solicitările acestora, constituind produse personalizate conform specificaţiilor clientului, manifestate prin intermediul comandării serviciilor companiei, astfel cum se stabileşte prin prezentul Document. Clienţii cunosc faptul că produsele furnizate prin intermediul serviciilor companiei nostre au un grad ridicat de perisabilitate – fiind crude şi nepasteurizate – şi sunt susceptibile de a se degrada / expira rapid (în ceea ce priveşte termenul de valabilitate), astfel cum se indică pentru fiecare produs în parte, pe eticheta individuală. 

Produsele furnizate de către companie prin intermediul site-lui nu sunt produse medicale sau care să aibă proprietăţi de această natură. Programele oferite de companie nu sunt de natură a înlocui o dietă corepunzătoare ori să ofere efecte sau rezultate specifice pentru dieta / sănătatea persoanelor care le folosesc. 

Clienţii companiei rămân singurii responsabili pentru consultarea medicului de familie / de specilitate pentru a determina dacă este corespunzător stării sale de sănătate programul de detoxifiere ales din oferta companiei. Ingredientele folosite de către companie în pregătirea produselor incluse în diferitele programe de detoxifiere oferite sunt indicate atât pe site, în secţiunea cu această destinaţie cât şi pe eticheta produsului. Revine clientului obligaţia de a verifica dacă unele dintre aceste ingrediente ar avea proprietăţi dăunătoare pentru starea sa de sănătate, în raport de propria situaţie: se află într-o situaţie specifică de sănătate, urmează o medicamentaţie specifică, manifestă alergii faţă de unele dintre substanţele utilizate în fabricarea sucurilor. 

Deşi compania poate oferi clientului diferite informaţii cu privire la aspecte nutriţionale asociate produselor comercializate în cadrul programelor prezentate ori informaţii de natură generală în acest domeniu, acestea nu au caracterul unui sfat ori recomandare de natură medicală şi nu pot substitui opinia medicului specialist, care trebuie consultat ori de câte ori clientul apreciază a fi necesar. 

Termeni şi condiţii

 1. DEFINIŢII

Societatea  – DETOX DELIVERY S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în județul Dâmbovița, orașul Târgoviște, str. Aleea Grivița 7, având număr de înregistrare J15/270/2009, C.U.I: / CIF 39199708. Coordonate de contact: adresă de e-mail – hello@detoxdelivery.ro, nr. tel. -+40 726492323. 

Client – persoana fizică / persoana juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comanda ori care efectuează o Comandă fără existenţa unui Cont prealabil; 

Site – domeniul  www.detoxdelivery.ro şi subdomeniile acestuia;

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Societate şi Client prin care Clientul transmite Societaţii, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a beneficia de Serviciile Societăţii prezentate pe Site. Totodată, termenul de Comanda include şi operaţiunea descrisă anterior intermediată printr-o convorbire la telefon, prin call center-ul Societăţii, urmată de o confirmare a Comenzii în scris, prin transmiterea unui mesaj de acceptare a Comenzii de către Societate Clientului. 

Servicii – programele de detoxifiere oferite de Societate în funcţie de solicitarea Clientului şi personalizate în conformitate cu specificaţiile acestuia din urmă. 

Produse – orice produs oferit de Societate, menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat. 

Campanie – actiunea de a expune pe Site, un numar finit de Servicii / Produse având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate. 

Contract – reprezinta contractul la distanţă încheiat între Societate şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Societăţii şi a Clientului, prin intermediul Site-lui, ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de Client pentru a beneficia de un anumit Serviciu. 

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • conţinutul oricarui e-mail trimis Clientilor de catre Societate prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Societăţii, Clientului, conform informaţiilor de contactare specificate;
 • informaţii legate de Servicii / Produse si/sau tarifele practicate de Societate într-o anumită perioadă;
  date referitoare la Societate, sau alte date ale acesteia.

Document – Termenii şi Condiţiile de faţă.

 Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra Serviciilor / Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Societate într-o anumită perioadă. 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din prestarea unui Serviciu de către Societate, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Societate, indiferent de modalitatea de livrare.

 Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Serviciilor / Produselor, aşa cum sunt precizate în descrierea acestora în cuprinsul Site-lui. 

 

 1. RAPORTUL CONTRACTUAL

 2.1. Serviciile prestate de Societate şi respectiv Produsele furnizate în executarea acestor Servicii sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate şi Clienţi în condiţiile prezentului Document.

 2.2. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea îşi derulează operaţiunile.

 2.3. În vederea încheierii valabile a unui Contract între Societate şi Client pentru executarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor, după identificarea programului de detoxifiere potrivit nevoilor Clientului, acesta va transmite Societăţii o Comandă, prin intermediul Site-lui, la numărul de telefon +40 72492323, ori pe e-mail, transmițând un mesaj la adresa: hello@detoxdelivery.ro.

 2.4. Ulterior recepţionării Comenzii, Societate va analiza posibilitatea de executare a acesteia – prin raportare la elementele specifice indicate de Client în formularul de Comandă, astfel cum aceasta a fost individualizată la momentul plasării – şi va transmite Clientului în maxim 24 ore un mesaj electronic (pe adresa de e-mail furnizată Societăţii) cuprinzând fie acceptul în executarea Comenzii, fie raţiunea pentru care aceasta nu poate fi realizată ori necesită modificări. 

2.5. Contractul dintre Societate şi Client pentru prestarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor se consideră încheiat la momentul primirii de către Client de la Societate, prin intermediul poştei electronice a notificarii de acceptare a Comenzii în forma sa finală – astfel cum se dispune la pct. 2.4. Contractul astfel născut este încheiat în limba română. Comenzile plasate de Client şi acceptate de Societate sunt stocate în Contul personal al fiecărui Client, în măsura în care acesta a ales opţiunea de a-şi face Cont. Totodată, Societatea păstrează un registru al Comenzilor acceptate, pentru o perioadă de 120 zile de la data generării. 

2.6 Documentul, Comenzile Clientului şi informaţiile puse la dispoziţie de către Societate pe Site vor sta la baza Contractului. 

 

 1. CONDIŢII CONTRACTUALE

 3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client.

Pentru motive justificate, Societate işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul anumitor Clienţi în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societate. În aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societăţii, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate. 

3.2. Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacţiunea directa cu acesta pe Site sau prin adresele mentionate la secţiunea “contact” din Site. 

3.3 Societate işi rezerva dreptul de a cere Clientilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului. În măsura în care Clientul nu furnizează Societăţii toate informaţiile necesare pentru corecta plasare a unei Comenzi şi implicit pentru încheierea Contractului, un mesaj automat va fi generat Clientului cu ocazia ori ulterior completării formularului de Comandă.

 3.4. Societate poate publica pe Site informaţii despre Servicii şi / sau Produse şi/sau promoţii practicate de catre aceasta într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil. 

3.5. Toate tarifele aferente Produselor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. În anumite condiţii, tarifele nu includ costurile de transport adiacente (pt. livrarea Produselor), care se evidenţiază în cuprinsul Comenzii plasate, la finalul procedurii de înregistrare a acesteia, şi care se achită o dată cu plata preţului Serviciilor comandate. 

3.6. Clientul nu este facturat de către Societate cu privire la orice alt cost asociat operaţiunii de comandare a Serviciilor prestate, cum ar fi: cost pt. utilizarea mijloacelor telefonice / electronice, comisioane bancare, etc. Numărului de telefon pus la dispoziţia Clientului pentru contactarea Societăţii i se aplică planul tarifar uzual practicat de operatorul de telefonie fixă / mobilă. 

3.7. Societatea nu este/nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client pentru efectuarea on-line a plăţilor Serviciilor, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON ori diferite comisioane bancare practicate de unitatea respectivă. Responsabilitatea pentru această acţiune revine Clientul. 

3.8 Având în vedere aspectele de ordin practic care decurg din personalizarea Serviciilor prestate şi a Produselor furnizate, la solicitarea Clientului, toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Societăţii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 

 

 1. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

 4.1 Societatea poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Spre exemplu, Clientul cunoaşte şi acceptă faptul că unele livrări de Produse se pot executa oricând prin intermediul unui prestator de servicii terţ. Societatea va fi intotdeauna responsabilă faţă de Client pentru toate obligatiile contractuale.

 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

 5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambulul Documentului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect. 

5.2. Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decat cu acordul scris expres al Societăţii. 

5.3. Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza elemente ce intra în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

  

 1. PROCEDURA DE COMANDARE A SERVICIILOR

6.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii şi acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage dupa sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Client. 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii. 

6.3. Prin lansarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situatie în care este necesară contactarea Clientului. 

6.4. După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societata păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligatie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă şi fară ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzactiei;
 • invalidarea ulterioară a Tranzacţiei de catre procesatorul de carduri agreat de Societate
 • datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete şi/sau incorecte;

 6.5. În măsura în care Clientul plasează o Comanda şi efectuează Tranzacţia de plată a preţului acesteia iar, ulterior, Societatea se află în imposibilitate de acceptare a Comenzii, aceasta din urmă va informa pe Client cu privire la acest aspect, urmând a dispune returnarea sumei achitate de Client într-un termen de maxim 24 ore, pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata. 

 

 1. LIPSA DREPTULUI DE RETRAGERE

7.1. Având în vedere natura Serviciilor prestate de Societate precum şi a Produselor furnizate – astfel cum este prezentat în preambulul Documentului – Clienţii nu beneficiază de un drept de retragere, în sensul legii, în legătură cu Comenzile plasate.

 7.2 Societatea vine în sprijinul Clienţilor săi şi urmăreşte să satisfacă solicitările legitime şi fundamentate ale acestora pentru anularea ori modificarea Comenzii plasate.

 7.3 Astfel, în măsura în care o Comanda lansată nu a fost încă acceptată de Societate până la momentul în care Clientul va solicita modificarea ori anularea Comenzii în cauză, Clientul poate solicita anularea şi / sau modificarea Comenzii fără penalităţi. Într-o atare situaţie, Clientul este obligat să expedieze Societăţii un e-mail cu privire la modificarea / anularea Comenzii, menţionând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea va comunica Clientului confirmarea sa în sensul modificării / anulării Comenzii respective. Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii anulate, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării anulării comenzii. Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii supusă modificării, Societatea va păstra suma de bani achitată în contul preţului noii Comenzi. În măsura în care există o diferentă de preţ de returnat Clientului, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării modificării comenzii. Clientul este obligat să achite orice diferenţă de preţ pentru noua Comandă modificată, în termen de maxim 24 ore de la data modificării Comenzii. Comanda astfel modificată nu mai poate fi supusă unui nou proces de modificare, la solicitarea Clientului.

 7.4 Ca regulă generală, din raţiuni de ordin practic, derivând din natura Produselor furnizate în executarea Comenzilor, Societatea nu poate accepta modificarea ori anularea Comenzilor care au fost acceptate. Totuşi, în măsura în care există motive obiective pentru care Clientul doreşte să modifice ori să anuleze o Comandă acceptată, acesta este rugat să contacteze Societatea pentru a identifica posibilele remedii. Societatea va informa în scris pe Client de acceptul în sensul modificării ori anulării unei astfel de Comenzi acceptate. 

7.5. În ceea ce priveşte Serviciile Societăţii constând pregătirea şi livrarea Produselor sub forma de pachete de detoxifiere, Societatea vă oferă posibilitatea de a renunţa / anula o Comandă acceptată, fără penalităţi, cu condiţia ca o astfel de solicitare să fie recepţionată de Societate cu cel puţin 24 ore înainte de momentul la care ar fi trebuit să înceapă programul de detoxifiere. Într-o atare situaţie, Clientul este obligat să expedieze Societăţii un e-mail cu privire la anularea Comenzii, menţionând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea va comunica Clientului confirmarea sa în sensul modificării / anulării Comenzii respective. Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii anulate, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării anulării Comenzii. 

7.6 În orice caz, Societatea are dreptul de a refuza oricând solicitările pentru modificarea sau anularea Comenzilor acceptate, înaintate cu mai puţin de 1 zi lucrătoare anterior datei la care Produsele urmau a fi livrate, fără să fie nevoie de indicarea vreunui motiv obiectiv, separat de existenţa dreptului în cauză conform Documentului, şi fără returnarea preţului ori plata vreunei alte sume de bani cu titlul de despăgubire.

  

 1. FACTURAREA ŞI PLATA SERVICIILOR / PRODUSELOR

8.1. Preturile Produselor şi Serviciilor sunt cele afişate pe Site la momentul lansării unei Comenzi. Preţurile  afişate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

 8.2. Preţul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul Site-lui, utilizând mijloacele de plată on-line indicate de Site. 

8.3. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afişate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru generarea documentului fiscal. 

8.4. Societatea va transmite Clientului factura aferenta Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Clientului sau prin poştă electronica, la adresa de e-mail menţionată de Client. 

8.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum şi pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului ii revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul personal. 

8.6. Clientul are acces la o evidenţă a facturilor emise de Societate şi a Comenzilor plasate prin intermediul Contului personal, dacă a ales să îşi genereze un Cont.

 

 1. LIVRAREA PRODUSELOR

 9.1. Societatea va livra Produsele furnizate în cadrul Serviciilor comandate de Client, în sistem de curierat door-to-door. Adresa de livrare este indicată de Client cu ocazia plasării Comenzii. În măsura în care această adresă se va modifica ulterior emiterii Comenzii, Clientul este obligat să anunţe Societatea cu cel puţin 12 ore înainte de momentul stabilit pentru efectuarea livrării, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa furnizată de Societate. 

9.2. Societatea va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor în vederea livrării acestora.

 9.3. Societatea garantează livrarea Produselor în Municipiul Bucureşti şi zona metropolitană adiacentă. Dacă doriţi livrarea Produselor în afara teritoriului Capitalei vă rugăm să ne indicaţi acest lucru, Societatea urmând a confirma disponibilitatea în acest sens, prin e-mail.

 9.4 Societatea va efectua livrările de Produse prin intermediul propriilor angajaţi ori prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele indicate de Client conform celor stabilite la pct. 9.1. Intervalul orar pentru livrări poate fi indicat orientativ de Client prin Comanda (la detalii) şi va fi indicat de Societate prin mesajul de acceptare a Comenzii.

 9.5 Obligaţia Societăţii pentru livrarea Produselor se îndeplineşte prin predarea acestora destinatarului conform orarului de livrare indicat. În măsura în care Clientul nu este disponibil pentru efectuarea livrării în aceste condiţii, Societatea va încerca să îl contacteze pe Client pe numărul de contact furnizat, pentru ca acesta din urmă să indice Societăţii persoana către care să se facă valabil predarea Produselor, în absenţa Clientului. Dacă Clientul nu poate fi contactat în aceste condiţii ori dacă nu poate fi desemnată nicio persoană pentru preluarea Produselor, Societatea este eliberată de obligaţia de predare a Produselor, considerându-se că toate obligaţiile derivând din Comanda acceptată au fost executate conform, la momentul livrării Produselor la adresa indicată. Proprietatea şi riscul asupra Produselor va fi transferata la momentul livrării efectuate conform prezentei secţiuni.

 9.6 În măsura în care pentru livrarea Produselor se va achita o taxă suplimentară preţului de prestare a Serviciilor şi respectiv furnizare a Produselor, Societatea va evidenţia acest cost, în mod separat, pe desfăşurătorul de plată emis la finalizarea Comenzii. Acest cost poate varia în funcţie de adresa de livrare a Produselor şi se va individualiza pentru fiecare Comandă în parte. Dacă acest cost de livrare nu se evidenţiază în mod distinct în cadrul comenzii, înseamnă că livrarea este efectuată de către Societate, prin propriul personal şi fără perceperea unui preţ distinct pentru aceste servicii.

  

 1. CALITATEA ŞI CONŢINUTUL PRODUSELOR LIVRATE

 10.1 Produsele furnizate de Societate prin intermediul Serviciilor executate sunt descrise în secţiunile specifice de pe Site. Totodată, o listă a ingredientelor folosite se găseşte şi pe ambalajul Produselor livrate. 

10.2 Produsele furnizate sunt crude şi nepasteurizate, prin urmare perisabile, beneficiând de o durată de valabilitate limitată, indicată ca atare pe etichetă / Produs. Produsele se vor păstra şi respectiv consuma în condiţiile indicate pe etichetă. 

10.3 În măsura în care aveţi orice fel de reclamaţie cu privire la calitatea Produselor livrate de Societate, vă rugăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp posibil pentru a verifica problemele ridicate şi pentru a le remedia în mod corespunzător. Societatea va răspunde la orice reclamaţie formulată de Client, pe e-mail, într-un termen de maxim 48 ore. 

10.4 Societatea nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Societate a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor dupa livrare. 

 

 1. REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI ALE CLIENŢILOR

 11.1. Inscrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebari si Raspunsuri se poate face, de catre Clienţi ori de către utilizatorii Site-lui, în secţiunile interactive ale Site-lui.

 11.2 În momentul înregistrarii unui anumit Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Site, titularul acestuia acorda Societăţii o licenţa neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi acordă Societăţii dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest continut.

 11.3 Societatea păstrează dreptul de a gestiona cuprinsul oricărui Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Site ca făcând parte din Conţinutul Site-lui, având posibilitatea de a modera acest Conţinut, în măsura în care nu corespunde politicii proprii de prezentare / utilizare a Site-lui.

  

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICŢIA

 12.1 Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul Site-lui sunt supuse legii române.

 12.2 Eventualele litigii apărute între Societate şi Clienti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoresti române competente din Municipiul Bucureşti.

  

 1. CONFIDENTIALITATE

13.1. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terţe părţi privind Comenzile / Contractul / Societatea nu va fi facută de Client fără consimţământul prealabil scris al Societăţii.

 13.2. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul Site-lui, Clienţii oferă Societăţiii acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii.

 13.3. Prin inscrierea în baza de date a Societăţii cu ocazia creării unui Cont, Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat Societate în legătură cu relaţia contractuală dintre acestea. 

 

 1. PUBLICITATE

 14.1. În momentul în care Clientul işi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Societăţii cu privire la Serviciile / Produsele oferite. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Societăţii în acest sens.

 14.2. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere;

 14.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienţii săi.

 15.2. Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor privind situatia Contului lor, informarea  Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Produselor si Serviciilor oferite, activitatii comerciale, de promovare a  Produselor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare.

 15.3. Prin completarea datelor din formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Clientul declară şi accepta necondiţionat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Societăţii şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Societate pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Societate a propriei activităţi, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe Societate.

 15.4. Prin citirea Documentului, Clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 15.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa Societăţii vă puteti exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate